Oglnopolskie Zawody Pywackie "wiato i Dwik"
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ogólnopolskie Zawody Pywackie "wiato i Dwiêk"
31. Grudzien 2006
Lêbork  16.12.06

Podsumowanie wyników

Pywalnia 25m,
Assulewicz Aleksandra93 : 100m dowolny
100m grzbietowy
3
3
1:08.70
1:18.08
1:07.82
1:17.60

97%
99%
0 Pkt.
0 Pkt.
Babiski Artur96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy

56
59
34
38
30
   39.94
1:31.58
   46.09
1:38.45
   49.15
   44.42
1:45.06
   46.43
1:44.06
--.--
124%
132%
101%
112%
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Bliniak Adam94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
  50m motylkowy
100m motylkowy

35
12
15
21
12
   35.48
   45.31
1:35.23
   42.84
1:36.72
   35.32
--.--
1:36.76
   41.52
1:36.57
99%

103%
94%
100%

R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Chmielecka Monika92 : 100m dowolny
100m klasyczny
6
4
1:09.48
1:24.17
1:12.08
1:23.13

108%
98%
R0 Pkt.
0 Pkt.
Chrocielewski Marcin94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
31
34
15
18
24
   35.12
1:18.67
   46.37
1:39.96
1:30.12
   34.49
1:18.90
   48.65
1:41.27
1:30.82

96%
101%
110%
103%
102%

R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Chrocielewski Micha91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
200m zmienny
9
4
9
11
9
   28.07
1:01.15
   39.83
1:24.42
2:42.63
   27.18
   59.52
   40.37
1:34.30
2:37.88

94%
95%
103%
125%
94%


R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Czerniakowski Pawe94 :  50m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
  50m motylkowy
100m motylkowy

13
5
5
16
8
   38.24
   39.35
1:24.78
   38.66
1:28.88
   38.13
   38.68
1:24.38
   37.15
1:29.15
99%
97%
99%
92%
101%
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Dowenko Agnieszka94 :  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m zmienny
12
14
5
11
11
   33.70
1:14.96
1:21.41
   44.76
1:23.59
   34.16
1:12.17
1:19.82
   42.30
1:22.85

103%
93%
96%
89%
98%
R0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Gdowski Jarosaw96 :  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m klasyczny
  50m motylkowy
100m zmienny

46
47
38
34
46
   52.54
1:46.12
2:02.80
   56.04
1:56.88
   53.35
--.--
--.--
--.--
--.--
103%R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Gwodziewicz Adam91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
200m zmienny
1
1
2
2
7
   26.38
   58.07
   27.74
1:02.20
2:34.87
   26.42
   57.06
   28.60
1:00.19
2:34.75

100%
97%
106%
94%
100%
R

CR,RK 15
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Jaroszewski Tomasz96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m klasyczny

64
63
26
36
31
   42.46
1:35.53
   43.96
1:37.11
   54.39
   42.88
--.--
   46.86
1:49.41
   55.98
102%

114%
127%
106%
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Jezierska Karolina96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny

55
49
35
39
33
   44.44
1:38.23
   52.28
1:52.66
1:45.48
   44.35
--.--
   54.24
2:03.78
--.--
100%

108%
121%

R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Joczy Katarzyna95 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
29
25
23
21
25
24
   38.45
1:23.84
   44.78
1:35.62
   48.94
1:44.93
   37.35
1:24.03
   45.91
1:35.26
   49.64
1:45.66

94%
100%
105%
99%
103%
101%

R
R

R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Juchnowicz Natalia98 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy

   38.63
1:30.97
   46.78
1:42.67
   41.50
--.--
   45.39
--.--
115%

94%
R
R

R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Kass Mateusz96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny

68
66
30
36
43
   44.08
1:41.51
   54.39
1:59.15
1:49.20
   45.08
--.--
   53.52
--.--
--.--
105%

97%
R
R

R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Kondratowicz Jakub93 :  50m grzbietowy
  50m motylkowy

2
3
   33.06
   32.34
   32.69
   32.51
98%
101%

R
0 Pkt.
0 Pkt.
Kowalski Szymon95 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy
10
6
11
11
21
   33.61
1:12.68
   40.23
1:25.63
   43.40
   32.76
1:13.20
   42.00
1:26.22
   42.67

95%
101%
109%
101%
97%

R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Lejman Kacper94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
10
9
4
4
6
   31.41
1:07.77
   38.65
1:21.95
1:16.73
   31.74
1:07.17
   37.57
1:21.18
1:22.89

102%
98%
94%
98%
117%
RR
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Lewiska Dominika96 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny

56
33
31
38
37
   44.52
   48.44
1:43.06
   53.33
1:52.15
   45.92
   50.21
1:50.20
   53.35
1:56.06
106%
107%
114%
100%
107%
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Lewiski Grzegorz94 :  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny
100m zmienny
28
27
16
21
   34.80
1:16.75
1:37.02
1:26.29
   33.22
1:13.83
1:38.10
1:35.89

91%
93%
102%
123%


R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
ochowska Marta92 : 100m dowolny
100m grzbietowy
7
2
1:10.13
1:18.07
1:07.89
1:15.42

94%
93%
0 Pkt.
0 Pkt.
Makowski Maciej94 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy

17
15
15
9
1:12.06
   38.97
1:24.84
   36.45
1:11.43
   38.80
1:21.73
   35.22
98%
99%
93%
93%
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Marecki Marek95 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
20
28
14
14
18
1:16.07
   44.42
   46.67
1:39.89
1:29.31
1:16.03
   44.80
   46.42
1:43.30
1:34.91

100%
102%
99%
107%
113%

R

R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Masyk Mateusz96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy

58
58
42
48
   40.40
1:31.38
   48.48
1:47.32
   40.44
1:39.70
   51.29
--.--
100%
119%
112%
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Morawski Jakub96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m zmienny
48
33
18
19
39
   37.96
1:20.29
   42.06
1:28.28
1:39.64
   38.95
1:34.20
   41.66
1:25.18
1:43.69

105%
138%
98%
93%
108%
R
R


R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Olejnik Pawe91 :  50m klasyczny
100m klasyczny
100m motylkowy

1
2
12
   33.60
1:14.68
1:17.60
   33.47
1:14.08
1:15.90
99%
98%
96%
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Olender Karol96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m zmienny
22
21
20
21
19
   35.04
1:16.62
   42.33
1:28.66
1:30.89
   35.53
1:16.37
   42.68
1:29.51
1:44.20

103%
99%
102%
102%
131%
R

R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej96 :  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
  50m motylkowy
100m zmienny

66
62
45
33
44
   43.23
1:35.13
1:45.08
   53.80
1:49.48
   44.95
1:43.85
--.--
   54.09
--.--
108%
119%

101%
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Paruszewski Kacper95 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
46
17
26
8
7
23
1:24.53
   41.82
1:30.81
   44.80
1:35.70
1:32.58
1:40.26
   44.48
1:34.64
   47.94
1:40.12
1:34.28

141%
113%
109%
115%
109%
104%
R
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Pasierowska Sara95 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
3
9
2
5
3
12
   33.44
1:17.91
   38.48
1:24.64
   44.16
1:41.96
   35.56
1:18.47
   40.38
1:25.37
   43.89
1:38.24

113%
101%
110%
102%
99%
93%
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Pitkiewicz Eliza92 : 100m dowolny
100m motylkowy
2
1
1:03.56
1:11.32
1:04.45
1:10.83

103%
99%
R0 Pkt.
0 Pkt.
Rygiel Jakub94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
  50m motylkowy
100m motylkowy

42
37
21
17
9
   38.42
1:26.43
   49.47
   39.14
1:30.66
   38.85
1:23.72
--.--
   37.84
1:23.18
102%
94%

93%
84%
R

R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Stenka Dorian94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
41
38
13
19
29
   38.14
1:30.07
   45.94
1:40.08
1:37.13
   37.17
1:26.90
   44.80
1:36.66
1:38.96

95%
93%
95%
93%
104%
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Sudomir Piotr96 : 100m dowolny
  50m klasyczny
  50m motylkowy
100m zmienny

61
27
32
42
1:33.82
   51.62
   52.04
1:41.94
1:50.26
   51.94
--.--
--.--
138%
101%
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Szooch Andrzej96 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny

62
29
33
17
17
   41.06
   44.56
1:33.86
   47.52
1:41.54
   39.44
   44.24
--.--
   45.71
1:40.51
92%
99%

93%
98%


R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Szooch Robert94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
18
15
6
9
14
   32.59
1:11.51
   40.06
1:28.17
1:23.07
   33.89
1:10.40
   39.99
1:25.56
1:21.59

108%
97%
100%
94%
96%
R0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Tymburska Weronika95 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m zmienny
37
23
22
20
18
   39.92
1:23.14
   44.32
1:34.82
1:34.69
   37.95
1:23.20
   44.66
1:34.70
1:36.81

90%
100%
102%
100%
105%

R
R

R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Von Lonski Karolina97 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m zmienny

   37.91
1:28.11
   43.44
1:35.29
1:39.52
   39.56
--.--
   44.49
--.--
--.--
109%

105%
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Von Lonski Klaudia94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy
18
17
9
10
13
   36.44
1:19.86
   40.91
1:28.79
   44.37
   35.06
1:22.69
   41.11
1:27.33
   39.97

93%
107%
101%
97%
81%

R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Welenc Rafa95 :  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny
  50m motylkowy
100m zmienny
16
27
27
16
22
   34.21
1:17.51
1:47.98
   41.55
1:31.86
   34.81
1:20.96
--.--
   41.53
1:47.46

104%
109%

100%
137%
R
R
R

R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Woniak Kamil91 :  50m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m motylkowy
3
4
7
8
   26.82
   34.89
1:19.44
1:11.40
   26.94
   34.43
1:18.11
1:10.99

101%
97%
97%
99%
R0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Wróblewski Jakub93 :  50m dowolny
100m zmienny
2
4
   29.06
1:14.02
   28.50
1:14.22

96%
101%

R
0 Pkt.
0 Pkt.
Zawadzki Grzegorz96 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny
35
49
20
21
31
   36.98
1:26.23
   48.61
1:44.19
1:36.54
   37.53
1:35.34
   49.07
1:48.87
1:52.82

103%
122%
102%
109%
137%
R
R
R
R
R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
Zimna Adrianna94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
  50m motylkowy
100m motylkowy
15
18
13
10
13
   35.70
1:20.29
   43.13
   40.90
1:34.06
   37.67
1:17.48
   45.38
   39.48
1:30.64

111%
93%
111%
93%
93%
R

R
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.
0 Pkt.Cakiem 197 wyniki indywidualne, rednie osigniêcie: 102,6%
1 new record(s), 118 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Paruszewski Kacper,  100m dowolny  1:24.53