XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
III Gimnazjum JCh

Borzyszkowska Katarzyna91 :  50m dowolny
100m dowolny

15
16
   40.56
1:36.94
--.--
--.--

212 Pkt.
162 Pkt.
Chroťcielewski Micha│91 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
8
9
6
8
   27.18
   59.76
2:12.24
1:13.60
   27.70
1:00.35
2:15.10
1:12.88

104%
102%
104%
98%


480 Pkt.
480 Pkt.
476 Pkt.
335 Pkt.
Ciesielski Pawe│91 :  50m dowolny
100m dowolny
200m zmienny
100m zmienny
11
25
11
8
   27.92
1:04.92
2:43.64
1:13.91
   29.02
1:05.53
2:49.41
1:16.46

108%
102%
107%
107%443 Pkt.
374 Pkt.
349 Pkt.
375 Pkt.
Gwočdziewicz Adam91 : 100m dowolny
200m dowolny
100m motylkowy
200m motylkowy
4
3
2
1
   57.06
2:06.62
1:00.19
2:16.96
   57.45
2:06.00
1:02.48
2:23.22

101%
99%
108%
109%


CR,RK 15
CR,RK 15
551 Pkt.
543 Pkt.
592 Pkt.
553 Pkt.
Kalisch Szymon91 :  50m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
19
12
11
   29.14
1:24.05
3:09.27
   30.83
1:26.64
3:11.70

112%
106%
103%


389 Pkt.
332 Pkt.
297 Pkt.
Olejnik Pawe│91 : 100m klasyczny
200m klasyczny

1
2
1:14.08
2:41.45
1:14.65
2:43.59
102%
103%

485 Pkt.
478 Pkt.
Oskierko Jaromir91 :  50m dowolny
100m dowolny
18
23
   29.06
1:03.57
   30.08
1:08.84

107%
117%

393 Pkt.
399 Pkt.
Paszkowski Przemys│aw91 :  50m dowolny
100m dowolny
100m motylkowy
200m zmienny
2
7
6
6
   26.49
   59.48
1:06.46
2:26.88
   26.15
   58.67
1:04.71
2:26.88

97%
97%
95%
100%
518 Pkt.
487 Pkt.
440 Pkt.
483 Pkt.
Tarulewicz Micha│91 :  50m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
24
10
3
   29.95
1:22.59
2:51.49
   30.97
1:20.52
2:58.93

107%
95%
109%


359 Pkt.
350 Pkt.
399 Pkt.
Tuszy˝ski Mateusz91 :  50m dowolny
  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m motylkowy
ZSZ
3
5
ZSZ
3
4
   26.56
   26.57
   58.64
   30.32
1:06.30
1:04.25
   26.82
   26.82
   59.15
   30.81
1:06.28
1:02.92

102%
102%
102%
103%
100%
96%514 Pkt.
514 Pkt.
508 Pkt.
479 Pkt.
459 Pkt.
487 Pkt.
Wočniak Kamil91 :  50m dowolny
100m dowolny
200m zmienny
100m zmienny
7
6
9
4
   26.94
   58.94
2:33.76
1:05.92
   27.63
1:00.29
2:27.37
1:06.26

105%
105%
92%
101%493 Pkt.
500 Pkt.
421 Pkt.
529 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn:Tuszy˝ski Mateusz
Paszkowski Przemys│aw
   26.56
   26.65
Wočniak Kamil
Gwočdziewicz Adam
   26.70
   25.90
11:45.81CR,RK 15

4 x 50m Sztafeta Zm. Mê┐czyzn

:

Tuszy˝ski Mateusz
Olejnik Pawe│

   30.32
   33.44

Gwočdziewicz Adam
Paszkowski Przemys│aw

   27.88
   26.19

1

1:57.83

CR,RK 15

Ca│kiem 38 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 102,8%
4 new record(s), 28 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Oskierko Jaromir,  100m dowolny  1:03.57
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
II Gimnazjum JCH/WW

Bličniak Klaudia92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m motylkowy
9
9
6
   31.62
1:08.94
1:20.20
   32.56
1:11.34
1:19.90

106%
107%
99%

448 Pkt.
449 Pkt.
362 Pkt.
Chmielecka Monika92 : 100m klasyczny
200m klasyczny
100m zmienny
3
3
7
1:24.11
3:02.50
1:17.21
1:23.13
3:04.36
1:16.44

98%
102%
98%

471 Pkt.
455 Pkt.
474 Pkt.
Grzegorzewska Iga93 :  50m dowolny
100m klasyczny
17
12
   35.74
1:39.57
   38.16
1:40.11

114%
101%

310 Pkt.
284 Pkt.
úochowska Marta92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
200m grzbietowy
6
8
5
2
   30.59
1:08.51
1:18.36
2:44.98
   30.82
1:07.89
1:15.42
2:44.66

102%
98%
93%
100%
495 Pkt.
458 Pkt.
411 Pkt.
434 Pkt.
Makowski Krzysztof92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m zmienny
14
27
9
   28.26
1:07.05
1:18.71
   28.16
1:05.96
1:18.21

99%
97%
99%
427 Pkt.
340 Pkt.
311 Pkt.
Pi╣tkiewicz Eliza92 : 100m dowolny
100m motylkowy
200m zmienny
100m zmienny
4
1
6
4
1:04.51
1:10.83
2:39.22
1:13.64
1:06.45
1:12.94
2:40.64
1:16.41

106%
106%
102%
108%548 Pkt.
525 Pkt.
529 Pkt.
546 Pkt.
Roťciszewski Miko│aj92 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
100m klasyczny
200m klasyczny
22
ZSZ
11
10
   29.71
   33.00
1:23.03
3:02.70
   31.35
   36.44
1:22.79
3:02.11

111%
122%
99%
99%

367 Pkt.
372 Pkt.
344 Pkt.
330 Pkt.
Rozwa│ka Artur92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny
25
28
13
   29.97
1:07.08
1:25.96
   31.41
1:11.95
1:26.96

110%
115%
102%


358 Pkt.
339 Pkt.
310 Pkt.
Sokalska Urszula92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m motylkowy
11
12
7
   32.12
1:10.12
1:26.38
   31.49
1:09.80
1:24.67

96%
99%
96%
427 Pkt.
427 Pkt.
290 Pkt.
Teichert Mateusz92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
200m grzbietowy
13
15
6
5
   28.06
1:01.99
1:11.31
2:32.91
   28.44
1:03.08
1:14.06
2:43.56

103%
104%
108%
114%436 Pkt.
430 Pkt.
369 Pkt.
392 Pkt.
Wróbel Ma│gorzata92 :  50m dowolny
100m dowolny

13
15
   33.59
1:15.00
--.--
--.--

373 Pkt.
349 Pkt.
Ziomkowska Alicja92 :  50m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
100m zmienny
ZSZ
4
4
9
   30.70
1:25.68
3:04.82
1:23.00
   30.69
1:23.43
2:55.66
1:22.60

100%
95%
90%
99%
489 Pkt.
446 Pkt.
438 Pkt.
382 Pkt.
Zwara Wojciech92 :  50m dowolny
  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
ZSZ
15
16
8
8
   28.79
   28.44
1:02.29
1:21.24
3:00.08
   29.16
   29.16
1:03.59
1:22.88
3:20.74

103%
105%
104%
104%
124%
404 Pkt.
419 Pkt.
424 Pkt.
368 Pkt.
345 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn

:Zwara Wojciech
Roťciszewski Miko│aj
   28.79
   30.56
Teichert Mateusz
Makowski Krzysztof
   28.47
   27.69
61:55.51

4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet

:

Assulewicz Aleksandra
Grzegorzewska Iga

   31.26
   35.69

Dow┐enko Agnieszka
Jag│owska Agata

   33.56
   31.91

3

2:12.42

Ziomkowska Alicja
úochowska Marta

   30.70
   30.88

Bličniak Klaudia
Pi╣tkiewicz Eliza

   31.70
   30.00

1

2:03.28

4 x 50m Sztafeta Zm. Mê┐czyzn

:

Roťciszewski Miko│aj
Zwara Wojciech

   33.00
   36.18

Teichert Mateusz
Makowski Krzysztof

   31.95
   27.66

6

2:08.79

4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet

:

Assulewicz Aleksandra
Grzegorzewska Iga

   35.09
   45.51

Jag│owska Agata
úangowska Dominika

   37.94
   41.52

5

2:40.06

Ca│kiem 44 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 103,1%
0 new record(s), 26 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Zwara Wojciech,  200m klasyczny  3:00.08
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
I Gimnazjum WW

Assulewicz Aleksandra93 :  50m dowolny
  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
200m grzbietowy
ZSZ
4
9
ZSZ
5
4
   31.26
   30.76
1:09.82
   35.09
1:18.36
2:46.93
   30.79
   30.79
1:07.82
   35.26
1:17.60
2:46.06

97%
100%
94%
101%
98%
99%463 Pkt.
486 Pkt.
432 Pkt.
468 Pkt.
411 Pkt.
419 Pkt.
Borowiec Adam93 : 100m dowolny
100m klasyczny

32
24
1:18.74
1:32.18
--.--
--.--

210 Pkt.
252 Pkt.
Ciesielski Piotr93 :  50m dowolny
100m dowolny
200m zmienny
100m zmienny
13
18
22
19
   32.11
1:11.85
3:03.08
1:25.91
   32.67
1:11.60
3:03.25
1:23.96

104%
99%
100%
96%


291 Pkt.
276 Pkt.
249 Pkt.
239 Pkt.
Czujko Kamil93 : 100m dowolny
100m klasyczny

33
27
1:20.35
1:34.97
--.--
--.--

197 Pkt.
230 Pkt.
Jag│owska Agata93 :  50m dowolny
100m dowolny
100m zmienny
9
15
7
   31.78
1:14.40
1:21.33
   31.32
1:12.41
1:21.16

97%
95%
100%
441 Pkt.
357 Pkt.
406 Pkt.
Kita Daniel93 : 100m dowolny
100m klasyczny

35
23
1:23.41
1:31.90
--.--
--.--

177 Pkt.
254 Pkt.
Kondratowicz Jakub93 :  50m grzbietowy
100m grzbietowy
200m grzbietowy
100m motylkowy
200m zmienny

ZSZ
5
3
5
8
   32.69
1:11.11
2:30.87
1:16.53
2:37.85
   33.91
1:13.00
2:34.41
1:14.91
2:39.19
108%
105%
105%
96%
102%
383 Pkt.
372 Pkt.
408 Pkt.
288 Pkt.
389 Pkt.
úagownik Andrzej

93 : 100m klasyczny25 1:32.32 1:38.34113%251 Pkt.
úangowska Dominika93 :  50m dowolny

21   41.71--.--195 Pkt.
Micha│owski Damian93 : 100m klasyczny
200m klasyczny
100m zmienny
21
13
16
1:31.24
3:17.92
1:23.08
1:31.52
3:11.17
1:25.86

101%
93%
107%


260 Pkt.
259 Pkt.
264 Pkt.
Wróblewski Jakub93 :  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny
200m zmienny
5
6
9
10
   28.75
1:02.79
1:25.66
2:40.92
   28.78
1:02.96
1:24.27
2:38.23

100%
101%
97%
97%

406 Pkt.
414 Pkt.
314 Pkt.
367 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn:Makowski Maciej
Lejman Kacper
   30.35
   31.56
Wróblewski Jakub
Kondratowicz Jakub
   29.64
   29.21
22:00.76

4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet

:

Assulewicz Aleksandra
Grzegorzewska Iga

   31.26
   35.69

Dow┐enko Agnieszka
Jag│owska Agata

   33.56
   31.91

3

2:12.42

4 x 50m Sztafeta Zm. Mê┐czyzn

:

Kondratowicz Jakub
Micha│owski Damian

   32.69
   40.53

Ciesielski Piotr
Wróblewski Jakub

   39.06
   28.83

5

2:21.11

4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet

:

Assulewicz Aleksandra
Grzegorzewska Iga

   35.09
   45.51

Jag│owska Agata
úangowska Dominika

   37.94
   41.52

5

2:40.06

Ca│kiem 33 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,2%
0 new record(s), 20 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: úagownik Andrzej,  100m klasyczny  1:32.32
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
6 c

Bličniak Adam94 : 100m klasyczny
200m klasyczny
100m motylkowy
200m motylkowy

28
14
12
3
1:37.33
3:27.11
1:36.57
3:28.72
1:36.76
--.--
1:37.44
--.--
99%

102%214 Pkt.
226 Pkt.
143 Pkt.
156 Pkt.
Bogowska Klaudia94 : 200m dowolny
100m grzbietowy
100m klasyczny
200m zmienny

7
11
5
9
2:41.90
1:25.25
1:32.30
3:05.99
2:41.87
1:25.35
1:33.94
--.--
100%
100%
104%359 Pkt.
320 Pkt.
356 Pkt.
332 Pkt.
Chroťcielewski Marcin94 :  50m dowolny
100m dowolny
100m zmienny
24
34
25
   34.49
1:21.07
1:30.82
   34.69
1:18.90
1:33.57

101%
95%
106%


235 Pkt.
192 Pkt.
202 Pkt.
Czerniakowski Pawe│94 : 100m grzbietowy
100m klasyczny
100m motylkowy
200m zmienny

13
13
11
18
1:24.57
1:26.63
1:29.37
2:56.72
1:26.16
1:24.93
1:29.15
--.--
104%
96%
100%221 Pkt.
303 Pkt.
181 Pkt.
277 Pkt.
Dow┐enko Agnieszka94 : 100m grzbietowy
200m grzbietowy
200m zmienny
100m zmienny
6
5
8
8
1:19.82
2:51.32
3:02.44
1:22.85
1:20.80
2:51.64
2:58.60
1:23.81

102%
100%
96%
102%389 Pkt.
387 Pkt.
352 Pkt.
384 Pkt.
Lejman Kacper94 : 100m dowolny
200m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
10
5
5
4
1:07.45
2:27.28
1:21.18
2:54.82
1:07.17
2:27.44
1:21.94
2:56.94

99%
100%
102%
102%334 Pkt.
345 Pkt.
368 Pkt.
377 Pkt.
Lewi˝ski Grzegorz94 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
200m zmienny
18
22
7
21
   33.22
1:13.83
2:42.38
3:01.64
   34.13
1:16.15
2:40.94
--.--

106%
106%
98%263 Pkt.
255 Pkt.
257 Pkt.
255 Pkt.
Makowski Maciej94 :  50m dowolny
  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
100m zmienny
ZSZ
10
16
15
15
   30.35
   29.67
1:11.43
1:26.45
1:22.50
   30.35
   30.35
1:12.57
1:21.73
1:24.55

100%
105%
103%
89%
105%
345 Pkt.
369 Pkt.
281 Pkt.
207 Pkt.
270 Pkt.
Rygiel Jakub94 :  50m dowolny
100m dowolny
100m motylkowy
200m motylkowy
27
36
10
2
   39.09
1:23.72
1:23.18
3:25.22
   38.85
1:25.46
1:25.91
--.--

99%
104%
107%161 Pkt.
175 Pkt.
224 Pkt.
165 Pkt.
Stenka Dorian94 :  50m dowolny
100m klasyczny
26
29
   37.17
1:37.84
   38.27
1:36.66

106%
98%
188 Pkt.
210 Pkt.
Szo│och Robert94 : 100m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
100m zmienny
19
15
12
13
1:11.91
1:27.78
3:10.47
1:21.59
1:14.69
1:25.56
3:08.88
1:21.72

108%
95%
98%
100%275 Pkt.
291 Pkt.
291 Pkt.
279 Pkt.
Von Lonski Klaudia94 :  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
200m grzbietowy
16
28
13
9
   35.42
1:22.69
1:28.36
3:09.20
   36.24
1:26.96
1:27.33
3:05.93

105%
111%
98%
97%

319 Pkt.
260 Pkt.
287 Pkt.
288 Pkt.
Zimna Adrianna94 : 200m dowolny
100m motylkowy
10
8
2:55.25
1:34.20
2:49.70
1:30.64

94%
93%
283 Pkt.
223 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn:Makowski Maciej
Lejman Kacper
   30.35
   31.56
Wróblewski Jakub
Kondratowicz Jakub
   29.64
   29.21
22:00.76

4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet

:

Assulewicz Aleksandra
Grzegorzewska Iga

   31.26
   35.69

Dow┐enko Agnieszka
Jag│owska Agata

   33.56
   31.91

3

2:12.42

Ca│kiem 48 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,7%
0 new record(s), 30 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Von Lonski Klaudia,  100m dowolny  1:22.69
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
5 c

Jo˝czy Katarzyna95 : 100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
100m klasyczny
1:24.03
3:08.98
1:36.84
1:45.66
1:25.36
3:06.54
1:35.26
1:52.09

103%
97%
97%
113%248 Pkt.
225 Pkt.
218 Pkt.
238 Pkt.
Kowalski Szymon95 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
   32.76
1:13.20
2:41.42
1:26.22
   33.64
1:13.79
2:48.47
1:29.85

105%
102%
109%
109%274 Pkt.
261 Pkt.
262 Pkt.
209 Pkt.
Marecki Marek95 : 100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
1:16.03
2:45.55
1:34.47
1:22.64
3:31.06
1:37.04

118%
163%
106%


233 Pkt.
243 Pkt.
159 Pkt.
Paruszewski Kacper95 : 100m grzbietowy
100m klasyczny
200m klasyczny
100m zmienny
1:35.89
1:40.12
3:31.72
1:34.28
1:34.64
1:40.25
4:00.51
1:38.07

97%
100%
129%
108%152 Pkt.
196 Pkt.
212 Pkt.
181 Pkt.
Tomaczkowski Pawe│95 : 100m dowolny
100m grzbietowy
200m grzbietowy
100m zmienny
1:22.86
1:27.46
3:04.16
1:31.79
1:35.59
1:30.56
3:18.94
1:37.56

133%
107%
117%
113%180 Pkt.
200 Pkt.
225 Pkt.
196 Pkt.
Tymburska Weronika95 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
   37.95
1:23.20
2:55.15
1:34.70
   39.78
1:25.11
3:06.17
1:41.26

110%
105%
113%
114%259 Pkt.
256 Pkt.
283 Pkt.
233 Pkt.
Welenc Rafa│95 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
   34.81
1:20.96
2:51.60
1:39.08
   36.75
1:21.80
3:08.22
--.--

111%
102%
120%228 Pkt.
193 Pkt.
218 Pkt.
138 Pkt.

Ca│kiem 27 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 111,1%
0 new record(s), 24 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Marecki Marek,  200m dowolny  2:45.55
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
4 c

Morawski Jakub96 :  50m grzbietowy
100m grzbietowy
200m grzbietowy

ZSZ   41.66
1:25.18
3:07.88
   43.02
1:39.10
--.--
107%
135%


185 Pkt.
216 Pkt.
212 Pkt.
Olender Karol96 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
   35.53
1:16.37
2:48.34
1:29.51
   36.06
1:28.85
3:21.45
--.--

103%
135%
143%215 Pkt.
230 Pkt.
231 Pkt.
186 Pkt.
Szo│och Andrzej96 : 100m klasyczny
200m klasyczny

1:40.51
3:36.25
1:51.81
--.--
124%
194 Pkt.
199 Pkt.
Szwaracki Jêdrzej96 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
200m zmienny
   35.65
1:18.77
2:48.38
3:17.90
   36.99
1:26.87
3:10.79
--.--

108%
122%
128%213 Pkt.
210 Pkt.
231 Pkt.
197 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Zm. Mê┐czyzn:Morawski Jakub
Szo│och Andrzej
   41.66
   46.04
Szwaracki Jêdrzej
Olender Karol
   38.69
   35.40
2:41.79

Ca│kiem 13 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 115,8%
0 new record(s), 13 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Olender Karol,  200m dowolny  2:48.34
MOGDA - UKS Dwojka Morena
XVI Puchar Prezydenta Miasta Gda˝ska
3. Grudzien 2006
Gda˝sk  2./3.12.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
Drygas Kamila91 :  50m dowolny

10   31.91--.--436 Pkt.

Ca│kiem 1 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,0%
0 new record(s), 1 new personal best(s)