Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
13. Maj 2006
Gda˝sk  13.5.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
6 e

Assulewicz Aleksandra93 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
4
2
   31.13
   35.26
   31.12
   35.29

100%
100%

469 Pkt.
461 Pkt.
Dobrowolski Dominik93 :  50m dowolny
100m zmienny
7
6
   33.48
1:29.20
   34.57
1:25.94

107%
93%
257 Pkt.
213 Pkt.
Jag│owska Agata

93 : 100m zmienny2 1:21.35 1:21.16100%405 Pkt.
Kondratowicz Jakub93 :  50m grzbietowy
  50m motylkowy

3
2
   34.67
   32.51
   33.91
   32.79
96%
102%

321 Pkt.
352 Pkt.
Kwapisiewicz Jan93 :  50m dowolny
  50m klasyczny
12
7
   34.56
   44.05
   32.90
   45.28

91%
106%

233 Pkt.
223 Pkt.
Nadolny Maciej93 :  50m dowolny
  50m klasyczny
8
5
   33.88
   41.14
   33.38
   43.80

97%
113%

248 Pkt.
274 Pkt.
Plottke Aleksandra93 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
6
4
   32.44
   37.15
   32.37
   37.25

100%
101%

415 Pkt.
394 Pkt.
Wróblewski Jakub93 :  50m dowolny
  50m klasyczny
2
4
   29.89
   40.93
   30.88
   41.19

107%
101%

361 Pkt.
278 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn:Kondratowicz Jakub
Dobrowolski Dominik
   30.73
   33.62
Nadolny Maciej
Wróblewski Jakub
   32.91
   29.66
22:06.92

Ca│kiem 15 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,9%
0 new record(s), 8 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Nadolny Maciej,   50m klasyczny  41.14
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
13. Maj 2006
Gda˝sk  13.5.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
5 c

Bogowska Klaudia94 :  50m klasyczny
100m zmienny
4
3
   45.37
1:28.64
   46.01
1:29.28

103%
101%

297 Pkt.
313 Pkt.
Borzyszkowski Mariusz94 :  50m grzbietowy
  50m motylkowy

12
11
   44.11
   44.21
   41.44
   43.16
88%
95%
156 Pkt.
140 Pkt.
Chroťcielewski Marcin94 :  50m dowolny
100m zmienny
22
8
   37.14
1:33.57
   37.63
1:38.50

103%
111%

188 Pkt.
185 Pkt.
Czerniakowski Pawe│94 :  50m motylkowy
100m zmienny
4
1
   37.99
1:22.27
   37.46
1:20.95

97%
97%
220 Pkt.
272 Pkt.
Dow┐enko Agnieszka94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
4
3
   34.36
   45.37
   34.16
   44.17

99%
95%
349 Pkt.
297 Pkt.
Lejman Kacper94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
5
1
   32.64
   38.89
   32.37
   40.14

98%
107%

277 Pkt.
324 Pkt.
Lewi˝ski Grzegorz94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
17
8
   35.97
   47.79
   37.36
   48.15

108%
102%

207 Pkt.
175 Pkt.
Makowski Maciej94 :  50m dowolny
100m zmienny
2
4
   31.41
1:26.14
   31.47
1:24.55

100%
96%
311 Pkt.
237 Pkt.
Stenka Dorian94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
30
6
   39.29
   44.80
   38.27
   45.84

95%
105%

159 Pkt.
212 Pkt.
Szo│och Robert94 :  50m dowolny
  50m klasyczny

15
5
   35.59
   44.12
   36.94
--.--
108%
214 Pkt.
222 Pkt.
Von Lonski Klaudia94 :  50m klasyczny
  50m motylkowy

9
13
   47.02
   44.13
   47.15
   43.44
101%
97%
267 Pkt.
205 Pkt.
Zimna Adrianna94 :  50m dowolny
  50m motylkowy
9
7
   37.72
   41.88
   39.10
   42.32

107%
102%

264 Pkt.
239 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn

:Czerniakowski Pawe│
Lejman Kacper
   33.13
   32.41
Szo│och Robert
Makowski Maciej
   34.96
   30.23
22:10.73

4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet

:

Bogowska Klaudia
Dow┐enko Agnieszka

   36.25
   37.69

Von Lonski Klaudia
Zimna Adrianna

   36.22
   34.16

2

2:24.32

Ca│kiem 24 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,6%
0 new record(s), 14 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Chroťcielewski Marcin,  100m zmienny  1:33.57
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
13. Maj 2006
Gda˝sk  13.5.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
4 c

Jo˝czy Katarzyna95 :  50m dowolny
100m zmienny
10
11
   38.47
1:42.11
   39.70
1:43.06

106%
102%

249 Pkt.
205 Pkt.
Kowalski Szymon95 :  50m dowolny
100m zmienny
1
2
   33.64
1:29.45
   33.83
1:31.58

101%
105%

253 Pkt.
212 Pkt.
Marecki Marek95 :  50m dowolny
  50m klasyczny
11
5
   37.44
   46.42
   38.18
   48.26

104%
108%

184 Pkt.
191 Pkt.
Miranowski Micha│95 :  50m dowolny
  50m klasyczny
23
9
   42.68
   48.61
   38.55
   50.31

82%
107%

124 Pkt.
166 Pkt.
Paruszewski Kacper95 :  50m grzbietowy
  50m klasyczny

5
7
   44.48
   47.94
   49.34
   48.49
123%
102%

152 Pkt.
173 Pkt.
Pasierowska Sara95 :  50m dowolny
  50m klasyczny
1
1
   35.67
   43.89
   35.89
   46.76

101%
114%

312 Pkt.
328 Pkt.
Szerszenowicz Marta95 :  50m klasyczny
100m zmienny
8
5
   49.92
1:37.38
   50.61
1:37.63

103%
101%

223 Pkt.
236 Pkt.
Tymburska Weronika95 :  50m grzbietowy
  50m motylkowy

6
4
   44.66
   49.64
   44.67
   52.45
100%
112%

227 Pkt.
144 Pkt.
Welenc Rafa│95 :  50m dowolny
  50m motylkowy
15
4
   38.47
   42.30
   38.68
   43.73

101%
107%

169 Pkt.
160 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn

:Marecki Marek
Welenc Rafa│
   36.36
   38.05
Miranowski Micha│
Kowalski Szymon
   39.48
   35.02
32:28.91

4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet

:

Tymburska Weronika
Szerszenowicz Marta

   41.36
   41.73

Jo˝czy Katarzyna
Pasierowska Sara

   39.61
   35.15

3

2:37.85

Ca│kiem 18 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 104,4%
0 new record(s), 17 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Paruszewski Kacper,   50m grzbietowy  44.48
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
13. Maj 2006
Gda˝sk  13.5.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
3 c

Dow┐enko Maria96 :  50m grzbietowy
  50m klasyczny

7
8
   55.30
   57.12
   53.58
1:01.06
94%
114%

120 Pkt.
149 Pkt.
Jaroszewski Tomasz96 :  50m grzbietowy
  50m klasyczny

6
10
   49.88
   56.67
   47.05
1:12.10
89%
162%

108 Pkt.
105 Pkt.
Jezierska Karolina96 :  50m klasyczny

9 1:00.63   57.6090%124 Pkt.
Lewi˝ska Dominika96 :  50m dowolny
  50m klasyczny

5
7
   49.42
   56.22
--.--
   57.07

103%

117 Pkt.
156 Pkt.
Mas│yk Mateusz96 :  50m dowolny
  50m grzbietowy

9
7
   44.82
   51.29
   40.56
--.--
82%
107 Pkt.
99 Pkt.
Morawski Jakub96 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
5
1
   42.32
   43.82
   48.22
   41.50

130%
90%
127 Pkt.
159 Pkt.
Olender Karol96 :  50m dowolny
  50m grzbietowy

4
5
   41.65
   48.56
   40.50
--.--
95%
133 Pkt.
117 Pkt.
Ostoja Ostaszewski Jêdrzej

96 :  50m dowolny11   45.84   47.00105%100 Pkt.
Szo│och Andrzej96 :  50m dowolny
  50m klasyczny

6
2
   43.32
   49.92
--.--
--.--

119 Pkt.
153 Pkt.
Szwaracki Jêdrzej96 :  50m dowolny
  50m motylkowy

2
2
   38.13
   44.04
   37.07
--.--
95%
174 Pkt.
142 Pkt.
Von Lonski Karolina97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
2
2
   19.78
   22.10
   21.08
   22.11

114%
100%

0 Pkt.
0 Pkt.
Zawadzki Grzegorz96 :  50m dowolny
  50m klasyczny
8
3
   44.64
   50.13
   44.74
   52.71

100%
111%

108 Pkt.
151 Pkt.
4 x 50m Sztafeta Dow. Mê┐czyzn:Morawski Jakub
Szwaracki Jêdrzej
   42.51
   39.38
Olender Karol
Mas│yk Mateusz
   41.47
   44.53
12:47.89

8 x 25m Sztafeta Dow. Mieszane

:

Kierat Tymoteusz
Rubach Kamil
Po│aty˝ski Maik
Wočniak Grzegorz

Ko│odziejska Weronika
Von Lonski Karolina
Kolas Natalia
Kêdziora Magdalena

2

3:11.81

Ca│kiem 22 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 103,4%
0 new record(s), 15 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Jaroszewski Tomasz,   50m klasyczny  56.67
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
13. Maj 2006
Gda˝sk  13.5.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
2 d

Berszel Joanna97 :  25m dowolny
  25m klasyczny
17
6
   28.27
   30.20
   32.68
   36.20

134%
144%

0 Pkt.
0 Pkt.
Borzestowska Karolina97 :  25m grzbietowy
  25m klasyczny

14
4
   27.51
   28.94
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
Kêdziora Magdalena97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
12
8
   25.14
   25.11
   32.47
   26.62

167%
112%

0 Pkt.
0 Pkt.
Kierat Tymoteusz97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
10
9
   21.10
   24.28
   24.05
   26.42

130%
118%

0 Pkt.
0 Pkt.
Kolas Natalia97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
11
10
   24.45
   25.52
   27.33
   27.63

125%
117%

0 Pkt.
0 Pkt.
Ko│odziejska Weronika97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
14
13
   26.13
   26.54
   28.20
   24.82

116%
87%
0 Pkt.
0 Pkt.
Paluszkiewicz Dawid97 :  25m dowolny
  25m klasyczny

18
4
   23.28
   26.80
   27.20
--.--
137%
0 Pkt.
0 Pkt.
Po│aty˝ski Maik97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
13
7
   21.87
   24.08
   25.49
   27.11

136%
127%

0 Pkt.
0 Pkt.
Rubach Kamil97 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
9
8
   21.10
   24.22
   22.84
   27.77

117%
131%

0 Pkt.
0 Pkt.
Rutkowski Wojciech97 :  25m dowolny
  25m klasyczny

20
5
   24.39
   27.10
   29.64
--.--
148%
0 Pkt.
0 Pkt.
Sebb Marceli97 :  25m grzbietowy
  25m klasyczny

20
11
   28.57
   29.92
   31.32
   37.81
120%
160%

0 Pkt.
0 Pkt.
Wočniak Grzegorz97 :  25m dowolny
  25m klasyczny

8
3
   20.85
   26.80
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
8 x 25m Sztafeta Dow. Mieszane:Kierat Tymoteusz
Rubach Kamil
Po│aty˝ski Maik
Wočniak Grzegorz
Ko│odziejska Weronika
Von Lonski Karolina
Kolas Natalia
Kêdziora Magdalena
23:11.81

Ca│kiem 24 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 121,9%
0 new record(s), 23 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Kêdziora Magdalena,   25m dowolny  25.14
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ba│tyckie Nadzieje Olimpijskie
13. Maj 2006
Gda˝sk  13.5.06

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, FINA 2004
1 d

Bogowski Bartosz98 :  25m grzbietowy

27   31.19--.--0 Pkt.
Dow┐enko Anna98 :  25m grzbietowy

18   32.80--.--0 Pkt.
Figura Bart│omiej98 :  25m grzbietowy

10   27.91--.--0 Pkt.
Gosiewska Paulina98 :  25m grzbietowy

7   27.00--.--0 Pkt.
Ka│u┐ny Micha│98 :  25m grzbietowy

17   28.95--.--0 Pkt.
Klim Izabela98 :  25m grzbietowy

24   34.24--.--0 Pkt.
Klonowska Marta98 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

8
12
   31.14
   28.83
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
Knot Daria98 :  25m grzbietowy

11   28.83--.--0 Pkt.
Kotlewski Micha│98 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

18
16
   29.57
   28.84
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
Lejman Zuzanna98 :  25m grzbietowy

21   33.57--.--0 Pkt.
Ma│ecki Mateusz98 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

9
15
   26.07
   28.76
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
Marecki Micha│98 :  25m grzbietowy

24   30.22--.--0 Pkt.
Muraszko-Kučma Urszula98 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

11
5
   33.84
   26.26
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
Owczarek Mateusz98 :  25m grzbietowy

34   40.09--.--0 Pkt.
Pingot Miko│aj98 :  25m grzbietowy

8   27.08--.--0 Pkt.
Posiakow Wiktoria98 :  25m grzbietowy

20   33.09--.--0 Pkt.
Ropel Wiktoria98 :  25m grzbietowy

6   26.69--.--0 Pkt.
Skowyrska Agnieszka98 :  25m grzbietowy

22   33.90--.--0 Pkt.
Smoluchowska Magdalena98 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

7
9
   30.26
   27.62
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
Stenka Natalia98 :  25m grzbietowy

17   31.26--.--0 Pkt.
W│odarczyk Julia98 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

13
13
   35.42
   29.28
--.--
--.--

0 Pkt.
0 Pkt.
8 x 25m Sztafeta Dow. Mieszane:Muraszko-Kučma Urszula
Pingot Miko│aj
Smoluchowska Magdalena
Figura Bart│omiej
Ropel Wiktoria
Kotlewski Micha│
Gosiewska Paulina
Ma│ecki Mateusz
13:48.13

Ca│kiem 27 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,0%
0 new record(s), 27 new personal best(s)